Les noms des détenus d’opinion selon le Comité National pour la Libération des Détenus – CNLD

Liste des détenus d’opinion par wilaya, mise à jour le 10 Juin 2021
 

01/ Alger :
Boudah Nabil Mustapha (18/11/2020)
Lounes Hamzi (07/10/2020)
Ahmed Betrouni -Etudiant (05/04/2021)
Lounes Boutankikt -Etudiant (05/04/2021)
Zakaria Metidji- Etudiant (05/04/2021)
Adel Bensaada -Etudiant (05/04/2021)
Ben Rahmani Abdelhak dit Merouane (05/04/2021)
Talhi Saïd dit Zinou (05/04/2021)
Slimane Hocine (05/04/2021)
Abdelli Zouhir Abdeldjalil (05/04/2021)
Walid Oudjit (05/04/2021)
Agoumadz Bachir (05/04/2021)
Menkhel Mohamed Lamine (05/04/2021)
Salah Abdelhak (05/04/2021)
Malek Abdelhalim (05/04/2021)
Ahmed Ouakli (05/04/2021)
Omar Lerari (05/04/2021)
Lotfi Bouguerra (05/04/2021)
Benameur Belkacem Rachid (05/04/2021)
Ali Senouci (05/04/2021)
Fathi Diyaoui (05/04/2021)
Ahmed Lakhdari (05/04/2021)
Taazibt Abdelkayoum (05/04/2021)
Mohamed Selmane (05/04/2021)
Mohamed Tadjadit (08/04/2021)
Malik Riahi (08/04/2021)
Soheib Debaghi (08/04/2021)
Noureddine Khimoud (08/04/2021)
Tarik Debaghi (08/04/2021)
Nacer Meghnine (20/04/2021)
Smail Debaghi (27/04/2021)
Mohamed Amine Gheraia (27/04/2021)
Massoum Mahieddine (29/04/2021)
Djamal Lalileche (04/05/2021)
Zinedine Rahal (06/05/2021)
Afaf Megari (11/05/2021)
Toufik Melab (11/05/2021)
Abdelhak Belhoumari (11/05/2021)
Sofiane Wazib (11/05/2021)
Chafik Medjahed (11/05/2021)
Slimane Hamitouche (12/05/2021)
Saad Sadaoui (16/05/2021)
Nadir Mansouri (16/05/2021)
Abdelkhalek Maichiya (16/05/2021)
Saadoune Mouad Akkacha (16/05/2021)
Adlane Ben Ouareth – Étudiant (16/05/2021)
Yougortha Merbah (16/05/2021)
Mokhtar Serhane (16/05/2021)
Lounes Mourad Mohamed (16/05/2021)
Boudjemaa Guellal (16/05/2021)
Athmani Fateh (16/05/2021)
Mohamed Merad (16/05/2021)
Chawki Bakdache (16/05/2021)
Ouahid Benhalla (16/05/2021)
Yacine Gueriani (16/05/2021)
Saïd Haddad (18/05/2021)
Djamel Meziane (20/05/2021)
Mourad Kihal (23/05/2021)
Yakoub Kermache (23/05/2021)
Abdelkader Bouzaher (23/05/2021)
Haddadou Mohand (23/05/2021)
Ali Hadj Bachir (23/05/2021)
Samir Kahlal (23/05/2021)
Maamar Bouziani (23/05/2021)
Mohamed Bouagar (24/05/2021)
Réda Ameroud (25/05/2021)
Brahim Agraniou (25/05/2021)
Fouad Kali (25/05/2021)
Hakim Bouaichi (25/05/2021)
Hakima Bahria (25/05/2021)
Fatima Boudouda (27/05/2021)
Sadek Louil (27/05/2021)
Noureddine Abdelaziz (27/05/2021)
Moufida Kharchi (27/05/2021)
Ahmed Oussaidene (31/05/2021)
Younes Sadaoui (31/05/2021)
Mohamed Kessal (31/05/2021)
Fethi Dahmane Ardjoun (31/05/2021)
Ali Allam (31/05/2021)
Abderrahmane Bouchouiya (31/05/2021)
Zakaria Redouane (31/05/2021)
Ougour Walid Amine (03/06/2021)
Boubekeur Hagoug (03/06/2021)
 
02/ Relizane :

Abdellah Benaoum (09/12/2019)
Ameur Ameur Youcef (17/09/2020)
Mahdjoub Adda Hocine (26/11/2020)
Bouachria Bouabdellah (14/04/2021)
 
03/ Mostaganem :

Bilal Menadi (01/12/2019)
Kacem Zerouali (30/08/2020)
Oussama Tifour (18/10/2020)
Brahim khalifa (03/06/2021)
 
04/ Chlef :

Toufik Hassani (06/03/2020)
M’nouar Ouazene (06/01/2021)
Ali Mokrane (05/04/2021)
Brahim Chehima – Étudiant (12/05/2021)
Hamouda Tayyib (16/05/2021)
Hamza Foudad (17/05/2021)
Noureddine Zourgui (25/05/2021)
 
05/ Médéa :

Smail Guerba (16/01/2020)
Mohamed Bourahmoune (07/04/2021)
Nadir Guendouz (28/04/2021)
Haythem Ould Terki (26/05/2021)
Younes Hadj-Ameur (09/06/2021)
 
06/ Adrar :

Mohad Gasmi (14/06/2020)
Abdelkader Diba (20/10/2020)
 
07/ Boumerdes :

Mourad Mecheri (09/11/2020)
Sohaib Chaouchi (20/05/2021)
Abdellah Khomri (23/05/2021)
Salah Khomri Salah (23/05/2021)
Bilal Ferhoume (23/05/2021)
Ali Bengana (27/05/2021)
Lyes Kaïdi (30/05/2021)
Younes Salhi (30/05/2021)
Mustapha Ghoumrassi (31/05/2021)
Sofiane Babaci (31/05/2021)
Smail Mendas (03/06/2021)
Omar Ben Achour (07/06/2021)
Brahim Gharbi (08/06/2021)
Hicham Korichi (10/06/2021)
 
08/ Ouargla :

Ameur Guerrache (02/07/2020)
 
09/ Biskra :

Miloud Ben Rouane -Etudiant (04/10/2020)
Okba Mouaouka (16/05/2021)
 
10/ Bordj Bou Arreridj :

Mohamed Touahria (19/01/2021)
Azeddine Talehi (16/05/2021)
Biyadha Elhocine (16/05/2021)
Nabil Belkhiri (16/05/2021)
Bourahla Hamoudi (16/05/2021)
Abderrahmane Meziti (16/05/2021)
Abdelkader Missaoui (23/05/2021)
Nasser Chekkal (23/05/2021)
 
11/ Oran :

Noureddine Tounsi (23/09/2020)
Yasser Rouibah (29/04/2021)
Tahar Boutache (29/04/2021)
Mustapha Guira (29/04/2021)
 
12/ M’sila :

Youcef Libiar (08/12/2020)
 
13/ Khenchela :

Yacine Mebarki (01/10/2020)
 
14/ Tipaza :

Sami Dernouni (07/12/2020)
 
15/ Tiaret :

Mohamed Laroussi (15/11/2020)
 
16/ Batna :

Fayçal Drid (28/02/2021)
Abdelaziz Boukhanoufa (28/02/2021)
 
17/ Tizi Ouzou :

Djamel Azaim (fin 2019)
Nabil Karbouai (23/05/2021)
 
18/ Guelma :

Tahar Ouchen (20 Janvier 2021)
Aymen Boukrissa (02/06/2021)
 
19/ Annaba :

Jalil Bouamer (24/03/2021)
Achref Mouissi (17/05/2021)
Amor Berrezak (17/05/2021)
Hassen Aouadi (17/05/2021)
 
20/ El Bayadh :

Ayoub Chahetou-Etudiant (28/03/2021)
Hocine Zegrar (02/06/2021)
 
21/ Tissemsilt :

Mohamed Amine Kadi (04/04/2021)
Lahcen Kaïd (20/05/2021)
 
22/ Sétif :

Mohamed Ait Larbi (07/04/2021)
Youcef Bouabdellah (16/05/2021)
Hocine Ben Dhiab (16/05/2021)
Noureddine Koli (16/05/2021)
Farouk Mahdaoui, (16/05/2021)
Abdelmalek Achouri, (16/05/2021)
Noureddine Masmoudi, (16/05/2021)
Abdesselam Ayed, (16/05/2021)
Khaled Fayçal, (16/05/2021)
Moussa Touil, (16/05/2021)
Djaffar Guechi, (16/05/2021)
Noureddine Khotir, (16/05/2021)
Larbi Rabdi, (16/05/2021)
Abdelmalek Fellahi (16/05/2021)
Khodir Aggoune,(16/05/2021)
Meziane Bachir,(16/05/2021)
Smail Tartag,(16/05/2021)
Bakiri Ahmed Chokri,(16/05/2021)
Omar Laaouamene,(16/05/2021)
Hamissi Nouari, (16/05/2021)
Moussa Rahmani,(16/05/2021)
Bouhadra Farouk (16/05/2021).
Samir Merzougui – Étudiant (16/05/2021)
Seifeddine Boulouha (30/05/2021)
Saleh Naamani (30/05/2021)
Rachid Bechtoula (03/06/2021)
Raouf Moussaoui (03/06/2021)
Massoud Boulakma (03/06/2021)
Sohaib Chakhchoukh (03/06/2021)
Samir Abid (03/06/2021)
Abderrahmane Chaouche (03/06/2021)
Brahimi Safi-Eddine (03/06/2021)
 
23/ Tamanrasset :

Rabah Kareche (19/04/2021)
 
24/ Tlemcen :

Tahar Missoum (06/05/2021)
 
25/ Constantine :

Saad Guetteche (16/05/2021)
Sabil Mohad (23/05/2021)
Amine Driouche (23/05/2021)
Abdenour Tolba (30/05/2021)
Attef Boualtout (30/05/2021)
Fateh Aouabdia (09/06/2021)
 
26/ El Oued :

Ali Bekicha (17/05/2021)
 
27/ Skikda :

Mohamed Lamine Mosbah (23/05/2021)
Kamel Sify (23/05/2021)
Bougueriata Ahcene (23/05/2021)
Chbel Toufik (23/05/2021)
Moussa Chetoum (23/05/2021)
Boumendjel El Khanaoui (23/05/2021)
Radjama Ahcene (23/05/2021)
Yahiaoui Karim (23/05/2021)
Ahcene Guetache (23/05/2021)
Oussama Boukhdir (02/06/2021)
 
28/ Béjaïa :

Maouche Menad (24/05/2021)
Fateh Karim (24/05/2021)
Bousselam Boujemaa (24/05/2021)
Chakri Fawzi (24/05/2021)
Djoudi Djamel (24/05/2021)
Kased Younes (24/05/2021)
Ait Mensour Zahir (24/05/2021)
Laoubi Merzouk (24/05/2021)
 
29/ Mascara :

Habib Si Chouaib (25/05/2021)
Abdenour Boutemzine (09/06/2021)
 
30/ Jijel :

Ahmed Bouhena (26/05/2021)
 
31/ Tebessa :

Aziz Bekakria (26/05/2021)
Redouane Hamidi (26/05/2021)
Azeddine Mansouri (26/05/2021)
Abderraouf Arslane (26/05/2021)
 
32/ Blida :

Abdelhakim Mhamdi (30/05/2021)
 
33/ El Taref :

Ali Boumendjel (02/06/2021)
Sidali Boumahni – Étudiant (06/06/2021)
 
34/ Bouira :

Sofiane Rouaki (07/06/2021)